องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประชุมโครงการประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) [15 ธันวาคม 2565]
ประชาคมระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เพื่อเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [25 กรกฎาคม 2565]
ประชาคมท้องถิ่น ประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [13 มิถุนายน 2565]
ประชุมโครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [4 เมษายน 2565]
การมีส่วนรวมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [10 กุมภาพันธ์ 2565]
1 1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม