องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
account_box กองการศึกษา
นายชัยยง ศรีกะชา
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 095630-8246
(ว่าง)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาววันเพ็ญ มิ่งสอน
ครู คศ.1
นางสาวรัฎภรณ์ บุญโต
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางนิรมล มุขมณีย์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวสมพิศ แก่นพุทธา
ผู้ดูแลเด็ก


× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม