องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
account_box กองการศึกษา
นายสุขสุบิน สินธุชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 089-0929429
นายทวีวัฒน์ คนกล้า
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 098-3011653
นางสาววันเพ็ญ มิ่งสอน
ครู คศ.1
นางสาวรัฎภรณ์ บุญโต
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางนิรมล มุขมณีย์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นายศิริราช ศรีบ้านโพน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 093-1390290
นางสาวสมพิศ แก่นพุทธา
ผู้ดูแลเด็ก


× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม