องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนทท้องถิ่นในพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
photo ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม