องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส อบต.ไทยอุดม ใสสะอาด ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)เฉพาะรายที่สำรวจเพิ่มเติมและรายการที่มีการเปลี่นแปลงข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file เรื่อง ผลสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลื้องน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธสอบ ระเบียบและวิธีการสอบเพื่อแต่งตั้งบุคลากรเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศการรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1464
insert_drive_file ประกาศผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบ เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
find_in_page ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง การรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน (พิมพ์ครั้งที่ 1 Final) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน (พิมพ์ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานผลการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
1 - 20 (ทั้งหมด 213 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม