messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[26 มีนาคม 2567]
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยกิจกรรม จักรยานขาไถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[22 มีนาคม 2567]
กิจกรรม "MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"[21 มีนาคม 2567]
การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่น[10 กรกฎาคม 2566]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล ออกสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย[26 เมษายน 2566]
โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566[13 เมษายน 2566]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม พร้อมด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจเฝ้าระวังอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566[11 เมษายน 2566]
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับเด็กเล็กผู้ศึกษาสำเร็จตามหลักสูตรศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม[31 มีนาคม 2566]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล ออกมอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส[28 มีนาคม 2566]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ร่วมติดตามการดำเนินงาน ทีมพัฒนาเด็กและครอบครัว (CFT) ตำบลต้นแบบมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus ๒,๕๐๐ วันและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D ตำบลไทยอุดม[15 มีนาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 10 (ทั้งหมด 84 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม