องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
camera_alt ภาพกิจกรรม
รวมกฎหมายประกาศระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง [8 กุมภาพันธ์ 2566]
แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม [1 กันยายน 2565]
แก้ไขปัญหาวาตภัย(พายุ) [31 สิงหาคม 2565]
ประเพณีสรงน้ำพระ [18 เมษายน 2565]
งานป้องกัน [11 เมษายน 2565]
ประชุมโครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด [4 เมษายน 2565]
งานกาชาดจังหวัดสระแก้ว [13 กุมภาพันธ์ 2565]
ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1 [11 กุมภาพันธ์ 2565]
การมีส่วนรวมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [10 กุมภาพันธ์ 2565]
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจุดเสี่ยงเทศกาลปีใหม่ (1 ภาพ) [24 มกราคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 61 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม