องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศประกวดราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศร่างประกวดราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศประกวดราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7
photo ประกาศร่างประกวดราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผน
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 20
photo ประกาศเผยแพร่แผน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกท์คอนกรีต สาย(ซอยห้า) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเคียน - หมู่ที่ ๙ บ้านวังปืน ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวนรอบนอก บ้านซับถาวร หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 248 เมตร หนา 15 เซนติเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกท์คอนกรีต สาย (ซอยห้า) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเคียน-หมู่ที่ ๙ บ้านวังปืน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.๓๙๐๐๙ สาย (ซอยห้า) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเคียน-หมู่ที่ ๙ บ้านวังปืน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
1 - 20 (ทั้งหมด 70 รายการ) 1 2 3 4


× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม