องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
account_box ฝ่ายสภา
นายบึด ทองเจือ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
โทรศัพท์ : 089-832-9726
นายทองคำ ศรีวันนา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
โทรศัพท์ : 092-613-5972
นายสาคร สายุทธ์
ส.อบต. หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 089-831-7951
นางกันยารัตน์ สุขโข
ส.อบต. หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 087-135-6188
นางวทันยา เกิดไธสง
ส.อบต. หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 088-657-6624
นายอนันต์ อ้ายติ๊บ
ส.อบต. หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 086-828-2965
นางสาวดาิริน เกาะยางเผือก
ส.อบต. หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 089-056-6580
นางสาวดวงพร สารีลักษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 084-737-7003
นายบึด ทองเจือ
ส.อบต. หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ : 089-832-9726
นายทองคำ ศรีวันนา
ส.อบต. หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ : 092-613-5972
นายสมคิด อร่ามเรือง
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 092-532-3474


× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม