องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศมาตรการการให้รางวัลและการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ของ อบต.ไทยอุดม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file มาตรการป้องกันการรับสินบน ของ อบต.ไทยอุดม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม