ชื่อเรื่อง : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแล ควบคุม บำรุงรักษา การใช้รถส่วนกลาง และขับรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อไฟล์ : fN04uQ3Mon55140.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้