ชื่อเรื่อง : คำสั่งองค์การบริการส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถส่วนกลาง และมอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อไฟล์ : MNNLWe2Mon55113.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้