ชื่อเรื่อง : ประกาศแผน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ ๖ - โรงโม่เก่า ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ชื่อไฟล์ : announce3476_muJJU6VMon41423.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้