ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 - 7 (ซอยวัดหนองตะเคียน) ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาม 980 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีคัดเลือก

ชื่อไฟล์ : announce3476_7dqBp45Mon41334.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้