ชื่อเรื่อง : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ชื่อไฟล์ : WZVBCb4Fri85555.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้