องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
folder งานตรวจสอบภายใน
insert_drive_file ประกาศใช้กฎบัตรตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศใช้แผนตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file แบบรายงาน ป.ค. 5 กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file แบบรายงาน ป.ค. 5 กองการศึกษาฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file แบบรายงาน ป.ค. 5 กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file แบบรายงาน ป.ค. 5 สำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file แบบรายงาน ป.ค. 4 สำนัก/กอง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานผลประเินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม